Śledź nas na portalach społecznościowych

Skontaktuj się z Nami

 • Google+ Social Icon
 • Blogger Ikona społeczna
 • Myspace Ikona społeczna

www.tabletkiporonne.info

Wszystkie prawa zastrzeżone

 

Magda
Jun 9, 2017

10 argumentów za usunięciem ciąży

2 comments

Argumenty popierające zażycie leków poronnych(ru486) do 9 tygodnia ciąży

 

 

 

 

 1. "Niemal wszystkie aborcje odbywają się w pierwszym trymestrze ciąży, czyli w czasie gdy płód nie może istnieć niezależnie od matki. Ponieważ jest on przyłączony przez łożysko i pępowinę, jego stan zdrowia jest całkowicie zależny od zdrowia matki i nie może być traktowany jako oddzielna jednostka. Płód w tym okresie nie może istnieć poza macicą.

 2. Pojęcie osobowości różni się od koncepcji ludzkiego życia. W momencie zapłodnienia powstaje zarodek i jest on rzeczywiście początkiem ludzkiego życia. Na tym etapie nie posiada on jednak osobowości, zatem nie możemy go traktować jako istoty ludzkiej.

 3. Adopcja nie jest alternatywą do aborcji, ponieważ na barki kobiety zrzucony jest kolejny problem i kolejna decyzja, czy chce oddać dziecko do adopcji. Statystyki pokazują, że bardzo niewiele kobiet, które urodzą, porzuca swoje dzieci – mniej niż 3% niezamężnych kobiet.

 4. Aborcja jest bezpieczną procedurą medyczną. Zdecydowana większość kobiet – 88% – która decyduje się na usunięcie ciąży, robi to w pierwszym trymestrze ciąży. Aborcje medyczne mają mniej niż 0,5% ryzyko wystąpienia poważnych powikłań i nie wpływają na stan zdrowia i przyszłą zdolność kobiety do zajścia w ciążę.

 5. W przypadku gwałtu lub kazirodztwa, zmusza się kobiety ciężarne będące ofiarami aktu przemocy, do ponoszenia kolejnych szkód i upokorzeń psychicznych. Często kobiety będące ofiarami boją się o tym mówić lub nie wiedzą, że są w ciąży, zatem pigułka wczesnoporonna bywa nieskuteczna i niemożliwa do zastosowania.

 6. Aborcja nie jest stosowana jako forma antykoncepcji. Ciąża może wystąpić nawet przy odpowiedzialnym stosowaniu antykoncepcji. Tylko 8% kobiet, które dokonuje aborcji nie używało żadnych form kontroli urodzeń. Do ciąży dochodzi bardziej ze względu na indywidualne niedbalstwo w stosowaniu antykoncepcji, niż ze względu na dostępność aborcji.

 7. Prawo kobiety do posiadania pełnej kontroli nad swoim ciałem ma kluczowe znaczenie w kwestii stosowania praw obywatelskich. Jest to naruszenie ludzkiego prawa do reprodukcji. Jeśli rząd może zmusić kobietę do kontynuowania ciąży, to dlaczego nie zmusza kobiet do stosowania antykoncepcji lub poddawania się sterylizacji?

 8. Pieniądze z podatków są wykorzystywane w celu umożliwienia kobietom o różnym statusie ekonomicznym dostępu do tych samych usług medycznych, a aborcja powinna być  jedną z takich usług. Finansowanie aborcji nie różni się od finansowania misji polskich wojsk w Iraku, czy Afganistanie. Ci, którzy są temu przeciwni, mogą wyrazić swoje oburzenie w kabinie wyborczej.

 9. Nastolatki, które stają się matkami mają ponure perspektywy na przyszłość. Są one znacznie bardziej skłonne do przerwania edukacji, często muszą liczyć na pomoc publiczną w opiece nad dzieckiem; częściej występują u nich problemy zdrowotne; dużo częściej ich związki kończą się rozwodami.

 10. Podobnie jak w każdej innej trudnej sytuacji, aborcja powoduje stres. Badania wykazują, że nasilenie stresu jest największe przed usunięciem ciąży, a nie po."

(pomijane.pl)

kamajla11
Jun 17, 2017

a ja jestem za aborcja bo kazdy powinien miec prawo wyboru !!

nienaganna1
Jun 22, 2017

ZGADZAM SIĘ W 100%. Trochę to chore, że musimy się poddawać zabiegom bez opieki lekarza w cywilizowanym kraju, gdzie na każdym kroku stykamy się z patologią, alkoholizmem, przemocą domową i nikt z tym nic nie robi...ale kobiety, które potrzebują pomocy, bo wiedzą, że ich dzieci będą chore lub przeżyją kilka dób zostają same sobie. Nie wspomnę o ofiarach gwałtu. Aborcja to wybór- ciężki, ale zawsze wybór. I powinnyśmy mieć do tego prawo.

New Posts
 • Magda
  Jun 9, 2017

  "Życie zaczyna się od poczęcia, aborcja jest zbliżona do morderstwa i jest w istocie aktem odbierania życia ludzkiego. Usunięcie ciąży jest wbrew powszechnie przyjętej idei świętości życia ludzkiego. W żadnym cywilizowanym społeczeństwie nie dopuszcza się, aby jeden człowiek celowo zaszkodził lub odebrał życie drugiemu człowiekowi bez poniesienia kary. Adopcja jest realną alternatywą dla aborcji. Daje te same korzyści dla matki, chroniąc jednocześnie życie dziecka. Dla tysięcy polskich rodzin czekających latami na adopcję, nie ma czegoś takiego jak niechciane dziecko. Aborcja może prowadzić do powikłań w późniejszym okresie życia. Podwaja ryzyko ciąży pozamacicznej, a szansa na poronienia rośnie. Wzrasta również prawdopodobieństwo zapalenia narządów miednicy mniejszej. W przypadku gwałtu lub kazirodztwa, aborcja tak naprawdę najbardziej karze dziecko znajdujące się w łonie matki. Dziecko, które nie popełniło żadnego przestępstwa. Zamiast tego, powinniśmy skupić się na sprawcach. To oni powinni zostać ukarani. Aborcja nie może być stosowana jako forma antykoncepcji, a do tego prowadzi łatwa dostępność. Kobiety, które domagają się posiadania pełnej kontroli nad swoim ciałem, już ją posiadają. Mogą swobodnie zapobiegać niechcianej ciąży przez odpowiedzialne stosowanie antykoncepcji lub, jeżeli nie jest to możliwe, poprzez abstynencję seksualną. Nic nie stoi na przeszkodzie. Wielu Polaków płacących podatki jest przeciwnikami aborcji, w związku z tym, publiczne wykorzystanie tych pieniędzy na usuwanie ciąży jest moralnie naganne i nieuzasadnione. Kobiety wybierające aborcję to często nieletnie lub młode osoby z niedostatecznym doświadczeniem życiowym. Nie są w stanie w pełni zrozumieć swojej decyzji. Wiele z nich przez całe życie będzie tego żałować. Aborcja często powoduje silny ból i stres psychiczny "" (pomijane.pl)
 • Magda
  Jun 9, 2017

  Usunięcie ciąży do 9 tygodnia tabletkami poronnymi "Ze względu na to że człowiek jest istotą płciową, wynikają mniejsze i większe problemy, których obecność nierzadko kładzie się cieniem na codziennym dniu kobiet i mężczyzn. Jeśli chcemy jakoś tym problemom zaradzić, nie powinny one być przemilczane, ale bezstronnie i otwarcie omawiane. Jednym z takich problemów jest ustosunkowanie się do przerywania ciąży. Sytuacje, w których najczęściej myśli się o aborcji i decyduje na jej wykonanie, są ogólnie znane: - doszło do powikłań zdrowotnych kobiety (aż po zagrożenie jej życia), - płód jest uszkodzony, - ciąża jest wynikiem gwałtu, - niespodziewanie wyniknęły dla kobiety lub rodziny znaczące trudności: psychiczne, rozwojowe, społeczne, ekonomiczne, - środki antykoncepcyjne nie zadziałały pomimo ich poprawnego użycia (pigułki antykoncepcyjne nie dają stuprocentowej gwarancji niezajścia w ciążę, może też pęknąć prezerwatywa), - podczas kontaktu seksualnego doszło do utraty samokontroli (na przykład tzw. stosunek przerywany został zbyt przedłużony), zdarzyło się niedopatrzenie przy stosowaniu środków antykoncepcyjnych; przypomnijmy, że człowiek nie jest funkcjonującą perfekcyjnie maszyną. Dopuszczalność aborcji jest przede wszystkim dla tych kobiet, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą mieć dziecka. Oczywistym jest zatem, że kobieta, która chce mieć dziecko, nie zaprząta sobie głowy możliwością aborcji, pozytywnie myśli o swojej ciąży, rozwijającym się w jej łonie płodzie i przygotowuje się do porodu. O możliwości przerwania ciąży myślą te kobiety, które: - mają już potomstwo i są przekonane, że nie chcą mieć w przyszłości kolejnego dziecka, — w ogóle nie chcą mieć dzieci, - nie chcą mieć dziecka do określonego momentu w życiu i zależy im na gwarancji, że jeśli zdarzyłoby się im zapłodnienie, to będą mogły, postępując zgodnie ze swoim wyborem, przerwać proces ciąży niechcianej na tym etapie ich życia. Ogólnie mówiąc, decyzję o aborcji skłonne są podejmować te kobiety, które znajdują się w stanie konfliktu: z jednej strony fakt bycia w niechcianej ciąży, a z drugiej plany na przyszłość; z jednej strony fakt bycia w niechcianej ciąży, a z drugiej konieczność zmierzenia się z powodami, dla których chcą tę ciążę przerwać. Do tych powodów zalicza się planowanie potomstwa i tego jak kobiety chcą żyć, co w życiu robić. O przerwaniu ciąży myślą też oczywiście mężczyźni. Są to ci spośród nich, którzy nie chcą mieć kolejnego potomka, nie chcą mieć w ogóle potomstwa, mają na uwadze ryzyko zdrowia, życia bądź dużego obniżenia jakości życia bliskich im kobiet. O aborcji myślą wreszcie wszyscy ci, którzy mają na uwadze obecność znacznego udziału wolności w ludzkim życiu, przeludnienie bądź inne kwestie, w tym światopoglądowe. O aborcji myśli więc znaczny procent każdego społeczeństwa w tzw. wieku reprodukcyjnym, tj. po dojrzewaniu płciowym do okresu przekwitania. 1. Argument wynikający z tego, że przerywanie ciąży jest w dużym stopniu zgodne z naturą Natura działa na rzecz znacznej rozrodczości ludzi. Dokładniej, jedna tendencja natury działa w stronę jak najczęstszego zapładniania, a inna jej tendencja działa w stronę tego, żeby nie wszystko, co powstaje w efekcie zapłodnienia, przetrwało i rozwijało się. Rozrodczość jest korygowana przez środowisko, warunki życia, zdrowie kobiety i przez możliwość wychowania dzieci. Natura jest za dziećmi, które po dojściu do wieku dorosłego będą przystosowane do środowiska i życia, a więc będą ludźmi zdrowymi, niezbyt agresywnymi, zdolnymi do tworzenia stabilnych więzi międzyludzkich itd. Natura nie jest za takim potomstwem, które nie jest przystosowane. Dzieci niechciane nie są przystosowane w wielu aspektach, a zatem rodzenie dzieci niechcianych jest wbrew naturze. O tym, że stosowanie przerwania ciąży jest bliskie natury świadczy to, że kobiety wszystkich ludów pierwotnych — a więc żyjących bliżej natury niż społeczeństwa cywilizowane i bardziej z nią zharmonizowanych — stosują aborcję (u prawie wszystkich ludów pierwotnych mężczyźni nie wtrącają się w tę sprawę). Pośrednio świadczy również to, że kilkanaście procent wszystkich zapłodnionych komórek jajowych jest ronionych w taki sposób, że kobiety nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Stosowanie aborcji byłoby przeciwko naturze, gdyby stosowano ją tak często i tak konsekwentnie, że w populacji ludzkiej kobiety w ogóle nie rodziłyby potomstwa i tym samym ciągłość gatunku ludzkiego stanęłaby pod znakiem zapytania, ale to jest nieprawdopodobne. 2 . Przerywanie ciąży jest zgodne z kulturą i rozumem Z punktu widzenia człowieka, zwłaszcza kobiety, natura stawia na rozrodczość w zakresie zbyt maksymalistycznym. Naturalny popęd do rozrodczości jest zwykle silny (osoby, które go nie odczuwają, są nieliczne). Jednak człowiek ma, obok natury, kulturę i przy jej pomocy modyfikuje w pewnym stopniu tendencje występujące w naturze. Kultura koryguje naturę tam, gdzie — z jakichś względów — rozrodczość jest niekorzystna lub nie odpowiada kobiecie. Przerywanie ciąży dopuszczają kultury ludów pierwotnych i plemiennych oraz kultury współczesne najbardziej rozwinięte, demokratyczne (jak państwa Europy Zachodniej czy Ameryki Północnej). Natomiast przeciwko są często kultury będące na takim stopniu rozwoju, który można określić jako pośredni między wymienionymi typami kultur, tj. kultury z bardzo silną strukturą państwa niedemokratycznego lub słabo demokratycznego, wojownicze, ekspansywne, totalitarne i fanatyczne religijnie. A więc dopuszczalność aborcji jest cechą kultur żyjących bardzo blisko natury i kultur demokratycznych (wyjątki są, ale nieliczne). Oczywiście człowiek ma, obok popędu płciowego i obok kultury, współpracujący zarówno z kulturą jak i z naturą rozum. Rozum podpowiada, że jeśli natura naciska za bardzo na płodność, a kultura do tej pory nie wypracowała dostatecznych schematów radzenia sobie z byciem w niechcianej ciąży, to on (rozum) powinien dokonać korekty. Przy pomocy rozumu człowiek zdobywa wiedzę na temat sposobów powściągania płodności, w tym właśnie aborcji. Jeśli więc procesy natury są zbyt galopujące a prawa jednostki (głównie oczywiście kobiety) nie dają się dostatecznie uzgodnić z procesami natury, to korekty dokonuje się za sprawą kultury i rozumu. 3. Jakość życia Jakość życia człowieka polega na tym, że realizuje on swoje predyspozycje i możliwości, dąży do zadowolenia z życia. Na jakość życia wpływa również brak obciążenia tym, czego człowiek nie wybrał, kierując się własną wolą. Brak możliwości przerwania ciąży drastycznie obniża jakość życia, przede wszystkim kobiet, które nie chcą mieć dziecka, a w dalszej kolejności rodziny i społeczeństwa. Dzieci niechciane są poważnym obciążeniem życia społecznego. Z nich wywodzą się w bardzo dużym procencie ludzie skrajnie niezadowoleni z życia, skłonni do ponadprzeciętnej agresji, odwetu i w ogóle przestępczości. Dopuszczalność aborcji obniża procent przestępczości w społeczeństwie (po raz pierwszy wykazali to socjolog J.J. Donohue i ekonomista S.D. Levitt w roku 2001). Brak możliwości przerwania ciąży obniża także jakość życia rodziny. Jeśli kobieta nie chce mieć potomka, to przecież wie lub przeczuwa, dlaczego nie chce. Zwykle motywuje ją do tego brak odpowiednich warunków do wychowania pierwszego lub kolejnego dziecka, trudności z założeniem rodziny, poważne kłopoty osobiste, brak chęci posiadania potomstwa lub dostrzeżenie, że nie nadaje się na matkę albo że mężczyzna, z którym jest, nie nadaje się na ojca. Rodzina w dużym stopniu dysfunkcyjna jest gorsza od braku rodziny i od próby założenia lepszej rodziny w bardziej sprzyjających okolicznościach w przyszłości. Człowiek różni się od zwierząt tym, że nie musi zakładać rodziny w niekorzystnych okolicznościach tylko dlatego, że w organizmie kobiety doszło do niechcianego zapłodnienia. 4. Argument wynikający z przeludnienia Środowisko naturalne, wraz z jego zasobami, jest ograniczone. Te istoty żywe, które przeciążają środowisko — przez nadmierną jego eksploatację, wyczerpywanie jego zasobów pokarmowych, wody pitnej, powietrza, minerałów itd. — stają się bardziej chorowite, anemiczne, tracą wigor, redukują liczbę populacji lub giną. Pod względem bycia w środowisku naturalnym i zależności od niego, ludzie nie są wyjątkiem; są przecież jego częścią, bez niego nie mogą przetrwać. Niszcząc środowisko naturalne, przygotowują swoje własne zniszczenie. Głównym czynnikiem niszczenia środowiska jest nadmiar powoływanych do życia ludzi (a co za tym idzie nadmierna konsumpcja, nadmierna eksploatacja planety, „wyciskanie" z niej więcej niż można). Jednym ze sposobów przeciwdziałania nadmiarowi powoływanych do życia ludzi („jednym z", nie najważniejszym), jest możliwość aborcji, gdy inne sposoby powstrzymania procesu prokreacji zawiodły. 5. Wolność i godność kobiety Człowiek nie jest samą naturą, lecz ma kulturę i rozum. Nie kieruje się samym surowym popędem wytworzonym przez procesy ewolucyjne, lecz jest istotą zdolną do wybierania. To, co dzieje się z ciałem danego człowieka, jest i musi być poddawane jego własnym preferencjom i decyzjom, jeśli nie w całości, to w przewadze. Kobieta, która nie może przerwać rozpoczynającego się w jej ciele procesu rozrodczego, jest ubezwłasnowolniona. Wolność dotyczy różnych procesów, które rozpoczynają się we własnym ciele (nie tylko rozrodczości). Proces ciąży jest o tyle ważny, że urodzenie dziecka, zwłaszcza niechcianego, zmienia radykalnie dalsze życie kobiety (mężczyzny również, choć w mniejszym stopniu), wymaga poświęcania się i rezygnacji z wielu zachowań. Do wolności jednostki należy ustalanie tego, czemu i komu chce ona się poświęcać i to, z czego chce rezygnować. Dopuszczalność przerwania ciąży oznacza wybór, gdyż możliwość aborcji zakłada wybór jednej z opcji: kontynuować proces bycia w ciąży, czy go przerywać? Brak dopuszczalności aborcji oznacza skazanie kobiety na brak wyboru i na narzucanie jej wyboru dokonanego przez osoby postronne. Zwierzęta nie mają wyboru w różnych sprawach, włącznie z aborcją, ale ludzie mają wybór w wielu sprawach, w tym w sprawie aborcji. Godność człowieka polega między innymi na tym, że zachowuje on poczucie, iż jest podmiotem zdolnym w znacznym stopniu do kierowania swoim życiem, do używania swojej woli; że nie jest traktowany jako obiekt cudzych zabiegów i rozkazów; że „ma prawo do…". Godność człowieka polega też na tym, że ma on poczucie własnej wartości. Do godności człowieka trzeba również zaliczyć posiadanie wpływu na to, co należy do obrębu jego ciała, psychiki i rozumu. " (racjonalista.pl)
 • Magda
  Jun 8, 2017

  Forum " tabletkiporonne.info " to miejsce do dyskusji, dlatego aby panowała tu dobra atmosfera, należy przestrzegać następującego regulaminu: 1. Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administratorzy Forum www.administrator24.info nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na Forum. 2. Serwis www.tabletkiporonne.info nie przekazuje informacji odnośnie danych użytkowników osobom prywatnym bądź firmą. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji w naszym serwisie, wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich danych w celach administracyjnych. 3. Administratorem danych osobowych jest serwis www.tabletkiporonne.info Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie przez każdego Użytkownika, w celu uczestnictwa w Forum internetowym. 4. Wszystkie dane są szyfrowane w bazie danych i dostępne są tylko dla administratorów serwisu. 5. Zabronione jest umieszczanie na łamach Forum serwisu www.tabletkiporonne.info postów sprzecznych z polskim prawem i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp. oraz treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety. 6. Użytkownicy powinni formułować myśli zwięźle i przejrzyście oraz unikać błędów ortograficznych i pisania całego tekstu dużymi literami. Na Forum jest bezwzględny zakaz używania wulgaryzmów. Cenimy wolność słowa, ale z poszanowaniem godności. Nie wyśmiewaj i nie obrażaj innych użytkowników. Nie prowokuj i nie atakuj nikogo swoimi wypowiedziami. Teksty obraźliwe dla innych Użytkowników Forum będą usuwane. Traktuj innych uczestników tak, jak sam chciałbyś być traktowany. 7. Forum nie jest miejscem do zamieszczania reklam innych serwisów itp. Posty uznane przez administratorów za naruszenie regulaminu będą usuwane bez wiedzy użytkownika który post dodał. 8. Moderatorzy Forum mają prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania.